We moeten steeds zuiniger omgaan met schoon drinkwater. Gezien het hoge verbruik van schoon drinkwater, per persoon ongeveer 175 liter water per dag, zal het schone drinkwater steeds schaarser en kostbaarder worden.

Regenwater opslaan en hergebruiken wordt steeds interessanter voor huishoudens, zeker met het oog op de toekomst. Dit water kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor doeleinden waarvan de waterkwaliteit minder hoog hoeft te zijn. Hierbij kunt u denken aan het doorspoelen van het toilet, de tuin besproeien of de auto wassen.

Regenwater opvangen is niet alleen een duurzame oplossing maar ook een goede manier om eventuele wateroverlast te voorkomen. Helaas komt het steeds vaker voor dat we te maken krijgen met dusdanig zware regenbuien, dat het rioolstelsel al het water niet aankan, met alle gevolgen van dien.

Wilt u als huishouden ook graag beter omgaan met regenwater en daarnaast uw waterverbruik verminderen of efficiënter gebruiken? Zandberg denkt graag, in samenwerking met onze leverancier, met u mee.