Door het steeds extremer wordende weer is het belangrijk om goed om te kunnen gaan met hevige regenval. Er is nu een gratis tool die perceeleigenaren hierin adviseert. Lees hier meer over de PerceelTool.

In essentie is de PerceelTool een rekeninstrument om te beoordelen of de genomen maatregelen om regenwateroverlast op een perceel tegen te gaan, werken. Daarnaast helpt het gebruikers een waterbalansrekening van het perceel te maken, rekening houdende met eventueel aanliggend, openbare gebied.

Met deze PerceelTool kunt u berekenen hoeveel regenwater het perceel kan verwerken en hoeveel water er afgevoerd wordt naar het openbare gebied. Dit gebeurt met een neerslagreeks van een jaar voor het analyseren van regulier functioneren, én met een set neerslaggebeurtenissen om het extreem functioneren in beeld te brengen.

“Een rekeninstrument voor het beoordelen van maatregelen op een perceel om meer regenwater te verwerken op eigen terrein en tegelijk regenwateroverlast te beheersen.”

Daarnaast kunt u de effecten van het benutten van regenwater met een opslagtank analyseren. De inhoud van deze tank moet worden afgestemd op de grootte van het aangesloten (dak)oppervlak.

Middels grafieken en animatie wordt u de effecten getoond van de verschillende (combinaties van) maatregelen. Zo kunt u de prestaties van ontwerpvarianten onderling vergelijken.

U vindt de PerceelTool op de website www.perceeltool.nl