Het liet even op zich wachten, maar de invoering van de ‘Gasketelwet’ gaat er dan nu echt van komen. Eerder werd deze wet nog uitgesteld maar recentelijk heeft de overheid meer informatie verschaft aangaande deze wettelijke regeling voor CO-certificering (koolstofmonoxide).

Hierin staat o.a. waar installateurs straks aan moeten voldoen om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen te mogen uitvoeren.

Wettelijke certificering

Met het ingaan van de gasketelwet zullen alleen gecertificeerde monteurs nog mogen werken aan gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen. Dit geldt zowel voor het installeren, repareren, onderhouden en in bedrijf stellen van bv. CV-ketels, gashaarden en geisers.

Bedrijven komen alleen in aanmerking voor dit CO-certificaat wanneer zij beschikken over vakbekwame monteurs. Dit houdt in dat de monteurs actuele kennis moeten hebben van oorzaken van koolmonoxidegevallen. Daarnaast moeten zij rookgasafvoerkanalen kunnen beoordelen en beproeven, en rookgasmetingen kunnen interpreteren en uitvoeren.

Techniek Nederland, opleidingsfonds Wij Techniek, NVKL, InstallQ en de werknemersorganisaties hebben een theorietoets, een praktijkexamen en examinering hiervoor ontwikkeld.

Wat betekent dit voor de consument?

Er komt een online openbaar register onder verantwoordelijkheid van de overheid waar consumenten alle gecertificeerde CV-bedrijven kunnen vinden. Ook de certificerende instellingen (bv. InstallQ of KIWA) en certificatieschema’s die zijn goedgekeurd komen in dit register.

Eveneens dragen gecertificeerde bedrijven straks een uniek beeldmerk waardoor zij gemakkelijk te herkennen zijn. Voor de consument betekent dit dat monteurs vanaf dan vakbekwaam moeten zijn en dit ook moeten kunnen aantonen.

Zandberg BV en gaswerkzaamheden

Natuurlijk kunt u voor al uw gaswerkzaamheden terecht bij Zandberg BV. Wij zijn een volledig gecertificeerd loodgietersbedrijf met specialisaties in diverse gebieden. Bekijk hier onze dienstverlening.

Benieuwd naar meer informatie over de Gasketelwet? Lees het volledige artikel van Techniek Nederland hier.