Waterbesparing blijft van groot belang. Nu en in de toekomst. In 2020 waren particuliere huishoudens verantwoordelijk voor 74% van het drinkwatergebruik. De overige 26% is verbruikt voor economische activiteiten, het zogenaamde zakelijk drinkwatergebruik. Na een jarenlange daling neemt sinds 2015 het drinkwatergebruik in Nederland weer toe.

Belasting op leidingwater

In april schreven we al een item met tips voor waterbesparing. Wat kunt u zelf al doen om thuis water te besparen? Waterbesparing blijft belangrijk. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

Hogere belasting op leidingwater is namelijk een scenario dat steeds reëler wordt. De drinkwatervraag neemt toe en natuurlijke beschikbaarheid van bronnen neemt af. De overheid voelt de urgentie om drinkwater te besparen toenemen en onderzoekt op dit moment verschillende maatregelen om huishoudens en de zakelijke markt te motiveren om nu al te beginnen met het besparen van drinkwater. Een van de maatregelen met een grote impact is het mogelijk verder verhogen van belasting op leidingwater. Hiermee hoopt de overheid te bereiken dat particuliere huishoudens en de zakelijke markt hun watergebruik verminderen.

Waterbesparing: Verschillende technieken en maatregelen

Naast het verhogen van de belasting op leiding water onderzoekt de overheid meerdere manieren om het drinkwatergebruik terug te dringen. In het onderzoeksrapport ‘Bewust en zuinig drinkwatergebruik – verkenning effectief instrumentarium’ worden de verschillende technieken en maatregelen verdeeld in de clusters: besparing, hergebruik & infrastructuur:

Cluster A: Drinkwaterbesparende technieken of maatregelen

Maatregelen in het eerste cluster richten zich op besparing van drinkwater. Hieronder vallen drinkwaterbesparende technieken of andere opties voor het verminderen van gebruik.

Huishoudelijk

 • Korter douchen
 • Waterbesparende huishoudelijke apparaten (douchekop, wasmachine, toilet, kraan)
 • Digitale slimme watermeter (huishoudens)
 • Vermindering sproeien huishoudens en vullen tuinzwembaden tijdens droogte (vermindering piekvraag)

Zakelijk

 • Druppelirrigatie tuinbouw
 • Vermindering irrigatie tijdens droogte
 • Vermindering wassen van wagenpark tijdens droogte
 • Digitale slimme watermeter (grootzakelijk)
 • Waterbesparende productieprocessen in de industrie

Cluster B: Hergebruik van drinkwater of het gebruik van de juiste kwaliteit water voor de juiste toepassing

Het tweede cluster richt zich op het hergebruik van drinkwater of het gebruik van de juiste kwaliteit water voor de juiste toepassing (geen drinkwaterkwaliteit).

Huishoudelijk

 • Gebruik filterpomp, skimmer en/of afdekzeil voor opzetzwembad huishoudens
 • Opslag en gebruik regenwater op huishoudniveau voor toilet, wasmachine en sproeien van tuin
 • Gebruik huishoudwater voor toilet, wasmachine en sproeien van tuin door waterrecycling op huishoudniveau

Zakelijk

 • Waterscan door drinkwaterbedrijf bij grootzakelijke gebruikers
 • Hergebruik drinkwater of gebruik oppervlaktewater/effluent in diverse subsectoren
 • Cascadering in de industrie
 • Opvang hemelwater in de industrie
 • Hergebruik RWZI-effluent of gebruik regenwater in landbouw

Cluster C: Waterbesparende infrastructuur

Maatregelen uit cluster A en B kunnen aanpassingen vragen aan de drinkwaterinfrastructuur, zowel voor huishoudens al voor de zakelijke markt.

Zowel huishoudelijk als zakelijk

 • Vacuümriolering en vacuümtoilet

Zoals bovenstaande laat zien worden er veel verschillende maatregelen en technieken, en de effectiviteit ervan onderzocht. De komende jaren zal er meer duidelijk worden welke maatregelen en technieken er ook daadwerkelijk ingezet zullen worden. Maar dat de urgentie hoog ligt en er maatregelen komen, dat is duidelijk. Wij als mens zijn verantwoordelijk voor onze leefomgeving en dat van onze naasten. U kunt daarom nu al zelf stappen ondernemen om uw drinkwatergebruik te verminderen.

Zelf al starten met waterbesparing

Het is duidelijk dat waterbesparing en duurzaam watergebruik cruciaal zijn én blijven in Nederland. Als individu en als bedrijf kunt u nu al actie ondernemen om water te besparen, bijvoorbeeld door waterbesparende apparaten te gebruiken. Bij Zandberg B.V. staan we klaar om u te helpen met de installatie van waterbesparende oplossingen in en rond uw huis of bedrijf. Neem gerust contact met ons op voor advies of om een afspraak te maken. Samen kunnen we bijdragen aan een duurzamere toekomst voor Nederland.

Kom in contact

Zandberg BV
Takkebijsters 20, 4817 BL Breda
076 521 6436
info@zandbergbv.nl
www.zandbergbv.nl