Gelijktijdig met de renovatie aan de badkamer deze medisch en ergonomisch aangepast.

Voor:

Na: